Takwim Persekolahan

PERINCIAN

PERSEKOLAHAN TAHUN 2018 MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B:     
 
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.                              
                          
PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2018 MENGIKUT PENGGALKUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.         
                                                
Kumpulan B
Penggal

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula Akhir Hari
I Hari Persekolahan 02.01.2018 31.01.2018 22
Hari Persekolahan 01.02.2018 28.02.2018 20
Hari Persekolahan 01.03.2018 16.03.2018 12
Cuti Pertengahan Penggal 17.03.2018 25.03.2018 9
Hari Persekolahan  26.03.2018 31.03.2018 5
Hari Persekolahan 01.04.2018 30.04.2018 21
Hari Persekolahan 01.05.2018 31.05.2018 23
Hari Persekolahan 01.06.2018 08.06.2018 6
Cuti Pertengahan Tahun 09.06.2018 24.06.2018 16
         
II        
Hari Persekolahan 25.06.2018 30.06.2018 5
Hari Persekolahan 01.07.2018 31.07.2018 22
Hari Persekolahan 01.08.2018 17.08.2018 13
Cuti Pertengahan Penggal ke II 18.08.2018 26.08.2018 9
Hari Persekolahan 27.08.2018 31.08.2018 5
Hari Persekolahan 01.09.2018 30.09.2018 20
Hari Persekolahan 01.10.2018 31.10.2018 23
Hari Persekolahan 01.11.2018 23.11.2018 17
Cuti Akhir Tahun 24.11.2018 31.12.2018 38
         
Jumlah  
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am  
Jumlah Hari Cuti Penggal 72