PPD LMS

Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) mula ditubuhkan pada tahun 1982. Idea mereka bentuk logo PPD dihasilkan sepuluh tahun berikutnya. Antara lain, logo ini mengandungi tiga gabungan unsur yang melibatkan aksara, warna dan rupa. Setiap unsur tersebut memberikan pengertian dan makna yang berfokuskan tanggungjawab dan peranan PPD/PPG di Malaysia.

PENGERTIAN RUPA

  • Buku dan Kalam Kedua-dua peralatan ini menjadi instrumen utama dalam melaksanakan program pendidikan Negara.
  • Jalur empat berserta anak panah Jalur ini menggambarkan kesepaduan empat kaum utama iaitu Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain dalam memainkan peranan ke arah kecemerlangan pendidikan. Setiap PPD atau PPG mempunyai kesepakatan dalam memartabatkan pendidikan demi kesejahteraan warganegara Malaysia.
  • Bulan dan Pecahan 14 Bintang Lambang ini menggambarkan 14 buah negeri di Malaysia dan agama Islam sebagai agama rasmi.


PENGERTIAN WARNA

  • Warna Biru Tua (berjalur empat) Setiap warganegara Malaysia seharusnya menanam sikap cinta akan ilmu.
  • Warna Biru Muda (rupa buku) Pendidikan berkesan lazimnya bermula pada usia yang masih muda atau sejak zaman kanak-kanak lagi.
  • Warna kuning (bulan dan bintang) Negara Malaysia yang berdaulat.


PENGERTIAN AKSARA

  • PPD : Pejabat Pendidikan Daerah.
  • PPG : Pejabat Pelajaran Gabungan (Sabah & Sarawak)
  • Nama PPD : Diperjelaskan di bawah logo mengikut PPD masing-masing

LogoPPD Standard

Kebersamaan Dan Kesepaduan Menjana Kecemerlangan

Pendidikan berkualiti
Insan terdidik Negara sejahtera
Itulah visi kami di sini
Merialisasikan hasrat nan murni

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti
Untuk membangunkan potensi individu
Bagi memenuhi aspirasi Negara
Bersama misi ini kami melangkah

Kebersamaan dan kesepaduan
Menjana kecemerlangan
Slogan ini kami lafazkan
Demi mencapai kecemerlangan
Demi mencapai kecemerlangan
Demi mencapai kecemerlangan