Visi & Misi PPD LMS

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Matlamat :
  • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
     
  • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;
     
  • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara;
     
  • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.