Pembangunan Dan Bekalan


PENGENALAN UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

Fungsi Unit

PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

 • Pengurusan Projek Pembangunan.
 • Mengendali Data Pendidikan Peringkat Daerah.
 • Membantu Jabatan Pendidikan Perak merancang pemetaan dan keperluan membangunkan sekolah.
 • Membantu Jabatan Pendidikan Perak mengawasi kerja-kerja pembangunan dan mengambil alih bangunan.
 • Menganggotai Jawatankuasa Pembangunan Daerah.
 • Penyediaan projek-projek di bawah Rancangan Pembangunan Infrastruktur Fizikal.
 • Penyelarasan bersama Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Agensi lain berkaitan dengan projek.
 • Pengurusan permohonan tanah untuk tapak projek sekolah dan pajakan/sewaan tanah.
 • Pengurusan maklumat Projek-projek Pendidikan 10. Pengurusan pajakan / sewaan Tanah Pendidikan

PENGURUSAN PENYELENGGARAAN

 • Merancang dan mengurus kajian keperluan permohonan sekolah untuk melaksanakan penyelenggaraan ubah suai, dan naik taraf.
 • Mengurus dan melaksanakan lawatan tapak, menyiasat dan menilai kerosakan fizikal sekolah, asrama, makmal komputer, prasekolah dan rumah guru bagi menentukan keperluan dan kesesuaian sesuatu kerja yang perlu dibuat.
 • Merancang dan mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) serta memohon peruntukan kewangan.
 • Mengurus dan menyediakan justifikasi kerja dan anggaran kos sesuatu kerja.
 • Mengurus sebutharga kerja-kerja yang akan dilaksanakan.
 • Mengurus lawatan tapak dan memberi taklimat kepada kontraktor yang menyertai tawaran sebut harga.
 • Mengurus Jawatankuasa Pembuka Sebut harga dan Jawatankuasa Sebut harga di peringkat daerah.
 • Mengurus tawaran kepada kontraktor yang berjaya.
 • Memantau dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan ubah suai dan naik taraf mengikut spesifikasi dan butiran kerja yang ditetapkan
 • Memperakukan dan membuat penilaian kerja-kerja yang disiapkan oleh kontraktor.
 • Mengurus pembayaran kepada kontraktor
 • Mengadakan perbincangan dengan JKR untuk memperbaiki kerosakan yang melibatkan struktur bangunan, kerja elektrik dan mekanikal.
 • Mengumpul maklumat dan data untuk pembinaan sekolah baru, bangunan tambahan, bangunan gantian, asrama, rumah guru, makmal komputer dan prasekolah.
 • Mengenal pasti dan membuat kajian kesesuaian tapak projek sekolah, rumah guru, makmal komputer dan prasekolah.
 • Mengurus pengambilan tanah untuk sekolah baru dari pihak pemaju, kerajaan Negeri dan tanah individu.
 • Mengadakan perbincangan mengenai brif projek dengan pihak JKR atau agensi perlaksana.
 • Menghadiri mesyuarat tapak projek sekolah baru, bangunan gantian, bangunan tambahan, asrama, rumah guru dan makmal komputer
 • Menyediakan laporan kemajuan projek dan keperluan tambahan serta aduan daripada pihak pengguna.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan prosedur kewangan kepada sekolah bantuan kerajaan dan Sekolah Agama Rakyat yang menerima peruntukan dari KPM.

PENGURUSAN BEKALAN PERABOT & PERALATAN 

 • Membuat kajian keperluan perabot dan peralatan yang diperlukan oleh sekolah dan asrama.
 • Menyelia penghantaran dan penerimaan bekalan dan peralatan perabot ke sekolah.
 • Menyelia pengurusan stok dan inventori bagi bekalan perabot dan peralatan disekolah dan asrama.
 • Mengurus perpindahan bekalan perabot dan peralatan yang berlebihan dari sekolah ke sekolah lain yang memerlukan.
 • Mengumpul maklumat keperluan peralatan PPSMI.
 • Memantau penghantaran PPSMI kesekolah.
 • Mengurus penyelenggaraan peralatan PPSMI oleh syarikat pembekal.
 • Mengurus aduan kehilangan peralatan PPSMI.

PENGURUSAN KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN 

 • Mengurus permohonan kompleks rumah guru.
 • Memfailkan dan membuat tapisan sebelum dipanjangkan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pengagihan Kuarters.
 • Menghantar surat tawaran dan setuju terima kepada pemohon yang berjaya menduduki rumah guru.
 • Terima surat setuju terima dan serah kunci kepada pemohon.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai masalah yang dihadapi oleh penghuni rumah guru.
 • Mengurus penyelenggaraan dan pembaikan rumah guru jika ada peruntukkan.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN KAWASAN dan PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA 

 • Mengurus dan mengumpul maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan pembersihan bangunan sekolah dan kawalan Keselamatan swasta.
 • Bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Perak dalam menyusun dokumen tender bagi perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.
 • Mengurus penjualan dokumen tender perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.
 • Menyelia dan mengurus pembukaan tender bagi perkhidmatan kebersihan bangunan & kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan swasta.
 • Memantau dan menyelia pelaksanaan projek kebersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan swasta.
 • Mengambil tindakan kepada syarikat yang melanggar kontrak bagi projek pembersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan.
 • Menguruskan pembayaran kepada syarikat pembersihan kawasan sekolah dan kawalan keselamatan swasta

PENGURUSAN ASET ALIH dan TAK ALIH KERAJAAN 

 • Menyelaras pengurusan semua aset alih kerajaan di bawah kawalannya meliputi:
  • Penerimaan
  • Pendaftaran
  • Penggunaan,penyimpanan dan pemeriksaan
  • Penyelenggaraan
  • Pelupusan
  • Kehilangan dan Hapuskira
 • Menguruskan pelantikan pegawai pemeriksa dan lembaga pemeriksa aset.
 • Menjadi urus setia kepada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan.
 • Menyelaras penyediaan laporan aset alih kerajaan seperti berikut:
  • Harta modal dan Inventori
  • Pemeriksaan harta modal dan inventori
  • Pelupusan aset alih kerajaan
  • Tindakan surcaj dan tatatertib
 • Melaksanakan pengurusan aset alih kerajaan berpandukan kepada:
  • Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007.
  • Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Kementerian Kewangan).
  • Carta Aliran Kerja Pengurusan Aset

PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 

 • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Pembangunan bagi bidang OS2800 dan OS 3200 mengikut akitivit spt Menengah, Rendah, Asrama, Pra-sekolah dan Pentadbiran.
 • Menyelaras permohonan belanjawan dan mengawal semua Belanja Pembangunan mengikut prosedur dan peraturan semasa.
 • Mengeluarkan pesanan tempatan kepada syarikat yang terpilih untuk melaksankan kerja-kerja penyelenggaraan.
 • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang Dan Selama
 • Mengeluarkan pembayaran bagi projek-projek kerajaan yang telah diluluskan.
 • Penyediaan laporan Prestasi Kewangan setiap bulan.