Akademik

PENGENALAN UNIT AKADEMIK

Fungsi Unit

 • Membuat pemantauan pengurusan kurikulum sekolah mingikut Bidang Mata Pelajaran
 • Membuat pemantauan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah rendah dan menengah mengikut Bidang Mata Pelajaran
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah (UPSR, Tingkatan 3, SPM, STPM)
 • Menguruskan dan melantik panitia mata pelajaran Daerah Larut Matang Dan Selama.
 • Menguruskan pengagihan penghulu sekolah-sekolah Daerah Larut Matang Dan Selama
 • Berperanan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Teknik dan vokasional dan Kemanusiaan.
 • Menganalisa Headcount sekolah rendah dan menengah
 • Menyelia dan memantau kurikulum SJKC dan SJKT
 • Menyelaras Pengurusan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) sekolah
 • Mengadakan post mortem Peperiksaan Dalam dan Pencapaian Peperiksaan Awam (UPSR/PT3/SPM/STPM)
 • Melaksana Program Utama Akademik (pH3K)
 • Urusetia Program Transformasi Daerah (Dialog Prestasi) setiap bulan
 • Mengurus MPV Daerah
 • Mengurus mata pelajaran PAV Daerah
 • Mengurus program iThink di peringkat daerah
 • Menguruskan VLE daerah
 • Mengurus KBAT daerah
 • Mengurus program MBMMBI daerah
 • PROTIM
 • Menyelaras kemasukan pelajar ke aliran agama
 • Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam dan Moral
 • Penempatan pertukaran guru agama
 • Pelaksanaan Pertandingan-pertandingan berkaitan Pendidikan Islam

Pegawai Unit Akademik