Kualiti Dan Inovasi


PENGENALAN UNIT KUALITI DAN INOVASI

Fungsi Unit

 • Bertindak sebagai pakar rujuk kepada kumpulan pengetua dan guru besar
 • Mengesan masalah dan memberi tunjuk ajar secara hand-on kepada pengurus dan pendidik di sekolah
 • Membantu pengurus sekolah untuk menyelesaikan kekangan dalam pengurusan dan pentadbiran
 • Melatih pemikiran pengurusan sekolah ke arah lebih berfikiran positif dan dinamik
 • Membantu dalam memperkasakan sekolah
 • Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan PPD dan semua urusan mendapatkan maklum balas minit mesyuarat pengurusan di peringkat PPD yang di tentukan oleh pihak pengurusan atasan
 • Menyelarsakan pelaksanaan sistem penguruan perkhidmatan awam dan pekeliling perkhidmatan lain yan berkaitan
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia
 • Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi
 • Menyelaras semua anugerah kulaiti dan inovasi di peringkat organisasi ( KPM/JPN/PPD )
 • Merancang,menyelaras dan melaksanakan Audit Dalama bagi seluruh proses kerja dalam organisasi

Pegawai Unit Kualiti Dan Inovasi