Bimbingan Dan Kaunseling

PENGENALAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Fungsi Unit

Merancang, mengurus dan melaksana aktiviti berikut:

 • Pengurusan program-program Peringkat Daerah
 • Pengurusan Penganugeraha Kecemerlangan Bimbingan dan Kaunseling
 • Pengurusan penganjuran Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Daerah
 • Pengurusan Penganjuran Program Pameran Pendidikan dan Kerjaya
 • Mengenalpasti Pelantikan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa untuk perhatian pihak jabatan.
 • Pengurusan Kursus Data Perkhidmatan 14 Minggu Guru Bimbingan Dan Kaunseling
 • Pengurusan Perbekalan Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan
 • Pemantauan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
 • Pengurusan Data Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
 • Pengurusan Program Seminar Peningkatan Profesionalisme Guru Bimbingan
 • Pengurusan dan Pemantauan Amalan Guru Penyayang

Pegawai Unit Pentadbiran