Sukan

PENGENALAN UNIT SUKAN

Fungsi Unit

 • Mengumpul dan menganalisis data-data penglibatan murid dalam semua program dan aktiviti kokurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan serta mengemaskinikan dari semasa ke masa.
 • Mengurus dan mengelolakan aktiviti unit uniform, perkembangan koperasi sekolah, kokurikulum akademik dan penubuhan kelab-kelab dan persatuan dalam daerah.
 • Membantu merancang, melaksana dan menilai program pembangunan dan kemudahan Pusat Kolurikulum sebagai tempat latihan bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan pengurusan sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam bidang motivasi, ketahanan fizikal/lasak,ketahanan mental, kepimpinan, kemahiran dan pengurusan melalui aktiviti Pendidikan Luar.
 • Menyediakan surat-surat yang berkaitan dengan Unit Kokurikulum yang diarahkan atau berkaitan dengan bidang tugas mengikut budi bicara serta dalam ruang lingkup perjawatan yang dibenarkan.
 • Bekerjasama dengan agensi luar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum setelah mendapat arahan dari Jabatan.
 • Menghadiri atau mewakili Unit, Sektor atau Jabatan ke mesyuarat, taklimat, kursus atau seminar yang diarahkan.
 • Merancang dan menyelaras berdasar Sasaran Kerja Tahunan bagi Unit Kokurikulum PPD.
 • Merancang dan mengurus keperluan sesuatu mesyuarat, taklimat, penerangan, bengkel, kursus dan kajian tindakan yang dikelolakan oleh Unit Kokurikulum seperti diarahkan.
 • Bekerjasama, membantu dan melaksanakan bersama dengan Pengerusi Teknik Kokurikulum dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri mahupun peringkat kebangsaan.

Senarai Tugas : Penyelia Kanan Sukan 

 • Merancang dan menyelaras semua aktiviti sukan di daerah.
 • Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat
 • Membantu Pegawai Pendidikan Daerah mengagihkan tugas dalam menjayakan aktiviti sukan diperingkat daerah dan negeri.
 • Menyediakan anggaran dan bajet untuk pengelolaan aktiviti sukan dan keperluan peralatan sukan.
 • Menyediakan keperluan peralatan sukan yang diperlukan untuk melasanakan aktiviti sukan diperingkat daerah.
 • Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga seperti pegawai sukan, jurulatih sukan dan bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan.
 • Menyelaras, menyelia dan memantau pelaksanaan program dan aktiviti sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan yang melibatkan atlet daerah.
 • Mengelola dan melaksanakan Kejohanan Sukan peringkat negeri seperti yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.
 • Menilai dan membuat post-mortem setiap pencapaian dan kejayaan kegiatan sukan dan hasil penyertaan pelajar dalam pertandingan yang disertai.
 • Memastikan data dan rekod pencapaian sukan sentiasa dikemas kini dan disimpan dengan baik.
 • Menyediakan dan menyimpan laporan lengkap setiap aktiviti sukan yang disertai oleh MSSD di peringkat Negeri.
 • Sentiasa berbincang dengan Pegawai Pendidikan Daerah untuk merancang meningkatkan kemajuan dan pencapaian sukan daerah.
 • Merekod dan menyimpan data pencapaian murid dan pasukan MSSD sebagai sumber rujukan.
 • Merancang, mengurus dan melaksana Majlis Anugerah Kokurikulum.
 • Melaksanakan pemantauan dan selia bantu.
 • Memastikan pelaksanaan dasar 1Murid 1Sukan berjaya dilaksanakan.
 • Merancang dan mengelolakan kursus bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam sukan.
 • Melengkap dan mengemas kini Pengurusan Fail Meja, Pengurusan 5S, Star Rating, Sasran Kerja Tahunan, Perancangan Strategik dan Pemantauan ISO.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa.

Senarai Tugas : Penyelia Sukan 

 • Merancang dan menyelaras semua aktiviti sukan di daerah.
 • Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat
 • Membantu Pegawai Pendidikan Daerah mengagihkan tugas dalam menjayakan aktiviti sukan diperingkat daerah dan negeri.
 • Menyediakan anggaran dan bajet untuk pengelolaan aktiviti sukan dan keperluan peralatan sukan.
 • Menyediakan keperluan peralatan sukan yang diperlukan untuk melasanakan aktiviti sukan di peringkat daerah.
 • Menyediakan peranacangan untuk keperluan sumber tenaga seperti pegawai sukan, jurulatih sukan dan bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan.
 • Menyelaras, menyelia dan memantau pelaksanaan program dan aktiviti sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan yang melibatkan atlet daerah.
 • Mengelola dan melaksanakan Kejohanan Sukan peringkat negeri seperti yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.
 • Menilai dan membuat post-mortem setiap pencapaian dan kejayaan kegiatan sukan dan hasil penyertaan pelajar dalam pertandingan yang disertai.
 • Memastikan data dan rekod pencapaian sukan sentiasa dikemas kini dan disimpan dengan baik.
 • Menyediakan dan menyimpan laporan lengkap setiap aktiviti sukan yang disertai oleh MSSD di peringkat negeri.
 • Sentiasa berbincang dengan Pegawai Pendidikan Daerah untuk merancang meningkatkan kemajuan dan pencapaian sukan daerah.
 • Merekod dan menyimpan data pencapaian murid dan pasukan MSSD sebagai sumber rujukan.
 • Merancang, mengurus dan melaksana Majlis Anugerah Kokurikulum.
 • Menghadiri mesyuarat dan taklimat dari masa kesemasa.
 • Melaksanakan pemantauan dan selia bantu.
 • Memastikan pelaksanaan dasar 1Murid 1Sukan berjaya dilaksanakan.
 • Merancang dan mengelolakan kursus bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dalam sukan.
 • Melengkap dan mengemas kini Pengurusan Fail Meja, Pengurusan 5S, Star Rating, Sasran Kerja Tahunan, Perancangan Strategik dan Pemantauan ISO.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa.