School Improvement Partner Plus (SIPARTNER+)


School Improvement Partner Plus (SIPARTNER+)

Fungsi

 • Memberi bimbingan profesional kepada kepimpinan sekolah berdasarkan sembilan bidang kompetensi kepengetuaan (SKKSM) seperti di bawah:

  • Pengurusan &Kepimpinan Organisasi
  • Pengurusan Kurikulum
  • Pengurusan Kokurikulum
  • Pengurusan Hal Ehwal Murid
  • Pengurusan Kewangan
  • Pengurusan Pentadbiran Pejabat
  • Pengurusan Persekitaran & Kemudahan Fizikal
  • Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia
  • Pengurusan Perhubungan Komuniti/Luar

 • Membimbing kepimpinan sekolah mengenal pasti isu-isu pengurusan dan kepemimpinan berlandaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)
 • Membimbing kepimpinan sekolah merangka intervensi mengikut keperluan
 • Membimbing PGB dalam pembangunan profesionalisme
 • Membimbing kepimpinan sekolah untuk memantapkan pelaksanaan Dasar-dasar KPM

Aspek Bimbingan

 • Memberi bimbingan profesional kepada kepimpinan sekolah bagi peningkatan prestasi sekolah :
 • Membantu Pengurusan Kepimpinan Sekolah dalam Perancangan dan  Pengurusan Organisasi selaras dengan Standard Kualiti kementerian Pendidikan.
 • Membantu kepimpinan sekolah membina KPI ke arah pencapaian kemajuan KPI daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Mengenalpasti keutamaan untuk penambahbaikan dan pelan perubahan Berkesan.
 • Membantu mengatasi cabaran dalam membangunkan organisasi.
 • Membantu menyediakan sokongan pembangunan kendiri kepimpinan sekolah.
 • Menyalurkan maklumat untuk mentadbir urus peningkatan prestasi sekolah dengan lebih berkesan.

Strategi Pelaksanaannya

 • Merancang lawatan bimbingan ke sekolah-sekolah mengikut pencapaian band
 • Melawat sekolah untuk mengadakan pemerhatian sekolah dan membimbing PGB
 • Mengenalpasti bidang bimbingan kepada PGB
 • Melaksanakan bimbingan berfokus
 • Melaksanakan intervensi bersama-sama dengan PGB
 • Melaporkan kepada Pegawai Pendidikan Daerah.
 • Mendokumenkan dapatan

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

 • OUTPUT:
  Bilangan PGB ialah 25 hingga 30 orang setahun.
  Bilangan kekerapan bimbingan setiap PGB ialah minimum 3 kali setahun.

 • OUTCOME:
  Peningkatan skor komposit sekolah.