Pendidikan Swasta

PENGENALAN UNIT PENDIDIKAN SWASTA

Fungsi Unit

  • Mengurus pendaftaran penubuhan Institut Pendidikan Swasta (IPS).
  • Merancang dan mengurus pemantauan Institusi Pendidikan Swasta.
  • Merancang dan mengurus kursus-kursus pengurusan peringkat Institusi Pendidikan Swasta.
  • Merancang, mengurus dan melapor pelaksanaan program dan aktiviti Unit Pengurusan Sekolah.
  • Melaksanakan tugas-tugas umum yang diarahkan dari masa ke masa oleh Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Ketua Unit Pengurusan Sekolah.

Pegawai Unit Pendidikan Swasta