Penilaian & Peperiksaan


PENGENALAN UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Fungsi Unit

 • Menyelaras pelaksanaan penilaian dan peperiksaan awam di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, Majlis Peperiksaan Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia dan Peperiksaan Luar Negeri
 • Merancang pengurusan dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan LPM secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.
 • Memantau, menyelia dan melaksana peperiksaan awam akur dengan prosedur dan tatacara pengendalian peperiksaan awam yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri
 • Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan peperiksaan awam dan luar negeri kepada Ketua Unit.
 • Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian peperiksaan awam
 • Memberikan cadangan kepada Ketua Unit berkaitan tindakan kawalan berdasarkan laporan secara preventif, korektif dan punitif.
 • Melaksana pengurusan penilaian dan peperiksaan awam di peringkat daerah
 • Merancang pengurusan dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.
 • Mengetuai pengurusan PBS sekolah-sekolah di peringkat daerah.
 • Menyelaras pelaksanaan PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan Majls Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Merancang pengurusan dan pengendalian PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan LPM secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.
 • Memantau, menyelia dan melaksana PBS sekolah-sekolah supaya akur dengan prosedur dan tatacara pengendalian PBS yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan
 • Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan PBS sekolah.
 • Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian PBS sekolah menengah